Palvelut

Business coaching
Coaching on tilaisuus pallotella omia ajatuksia, jäsentää ja tarvittaessa pysähtyä tärkeiden asioiden äärelle. Coaching on valmennusta ja tukea omien tavoitteiden selkeyttämiseen ja priorisoimiseen – valmentajan tukea elämän muutoksiin ja murrosvaiheisiin. Monet hyödyntävätkin tänä päivänä coachingia oman työnsä hallinnassa ja kehittämisessä tai elämänsä saumakohdassa. Luottamukselliset, rakentavat keskustelut ja kuhunkin tilanteeseen mietityt menetelmät auttavat oivaltamaan omat mahdollisuudet ja kulkevat mukana ohjenuorana kohti tavoitteita.
”Se aika, jonka satsaat itseesi ja tavoitteiden sparrailuun luotettavan coachin kanssa, on varmasti mielekästä ja antoisaa. On todella hienoa ja ilahduttavaa tukea ja olla palloseinänä keskusteluissa, jotka asiakas kokee arvokkaaksi.” – Virpi

TiimiCoaching
TiimiCoaching on johtoryhmien ja avaintiimien valmennusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseen, strategiatyöhön, aktiiviseen muutosjohtamiseen, sisäisen yhteistyön vahvistamiseen tai toimintatapojen kehittämiseen. Coaching räätälöidään ja toteutetaan asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti – osallistaen ja innostaen. Luomme ja vahvistamme luottamuksen ilmapiiriä, mikä mahdollistaa aidon sitoutumisen tiimiin ja etenemisen kohti yhdessä määritettäviä tavoitteita. Kuhunkin tilanteeseen sopivat ja tiimille istuvat fasilitointimenetelmät varmistavat omakohtaiset oivallukset ja koko tiimin kehittymisen. Tiimin kehittymiseen investoitu aika tulee takaisin tavoitteiden selkeytymisenä, strategian jämäkkänä toimeenpanona tai tehokkuuden vahvistumisena – sen mukaan, mitä tavoitteita tiimicoachingille on asetettu.
”Parhaimmillaan tiimicoachingissa näkee konkreettisten tavoitteiden saavuttamisen ohella uudenlaista työnilon kipinöintiä ja sisäisen yhteistyön syventymistä – ja näistä hyötyvät paitsi tiimi, myös ympärillä oleva organisaatio ja tärkeät sidosryhmät.” – Virpi

Personal training
Henkilökohtainen valmennus on ohjausta ja tukea aktiiviseen liikuntaan ja ravitsemukseen sekä sitä kautta kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin. Personal Training painottuu tavoitteelliseen kuntosalitreenin ja ravitsemuksen ohjaukseen, tarvittaessa vahvistaen asiakkaan motivaatiota ja ohjaten keskittymään asiakkaan oman kehittymisen kannalta juuri olennaiseen. Valmennusmetodit perustuvat tutkittuun tietoon ja Fysioline Academy of Finland FAF Personal Trainer® -koulutuksen kautta hankittuun osaamiseen. Valmennukseen ovat tervetulleita kaikki hyvinvointiliikkujasta tavoitteellisempaan aktiivitreenaajaan asti. Kuntosaliohjauksia teen pääsääntöisesti Vantaan Koivuhaassa sijaitsevalla Power Fit Vantaalla sekä aivan kauppakeskus Jumbon kupeessa sijaitsevalla Pakkala Gymillä.
”Valmennuksen laatu on minulle henkilökohtaisesti tärkein tekijä. Pyrin näkemään asiakkaani kokonaistilanteen ja hänet ennen kaikkea yksilönä. Aina oppikirjan optimi ei ole jokaiselle se toimivin vaihtoehto, vaan kokonaisuutta on pyrittävä tarkastelemaan laajemmin. Ajatusmaailmani valmennusten taustalla perustuu terveen ruokasuhteen luomiseen sekä tasapainoisen paketin kasaamiseen liikunnan suhteessa muihin elämän osa-alueisiin. Tehtävänäni ei ole auttaa asiakkaita ja valmennettavia pääsemään tavoitteisiinsa mahdollisimman nopeasti vaan mahdollisimman fiksusti. Asiat tehdään terveys edellä, hyvää fiilistä unohtamatta! ” Laura

Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
Markkinoinnin suunnittelu, toteutus ja seuranta tapahtuu kunkin asiakasyrityksen tunnettuuden ja myynnin tavoitteiden sekä käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Emme tee mitään markkinointia vain markkinoinnin vuoksi, vaan sovittujen tavoitteiden mukaisesti, kustannustehokkaasti ja toimenpiteiden tulokset mitaten. Palvelemme markkinoinnin osalta:
– Markkinointistrategian laatiminen ja priorisoitavien toimenpiteiden määrittäminen liiketoiminnan ja myynnin tavoitteiden mukaisesti, mikä on ensiarvoisen tärkeää varmistaaksemme, että resurssit ja budjetti allokoidaan fiksusti ja kustannustehokkaasti.
– Markkina- ja kohderyhmätutkimusten suunnittelu ja koordinointi
– Markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat, toteutuksen koordinointi ja seuranta
– Digimarkkinoinnin suunnittelu, toteutus ja jatkuva seuranta asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisia eri digikanavia tehokkaasti käyttäen. Oleellista on asiakasyrityksen omien kanavien ja maksullisten medioiden hyödyntäminen niin, että kunkin kanavan tulosten mukaan optimoidaan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi tehokkaasti. Oleellista on tavoittaa kullekin yritykselle juuri heidän kannalta oikea kohdeyleisö ja asiakkaat. Optimoiduinkaan sisältö väärällä alustalla tai väärässä paikassa ei auta tavoittamaan yrityksesi ideaaliasiakasta. Digitaalinen markkinointi sisältää esimerkiksi: SEO optimontia, sisällön tuotantoa ja sisältömarkkinointia eri kanavia hyödyntäen.
Asiakkaan tarpeiden mukaan voimme koota aktiivisesta kumppaniverkostosta esim. tekstin tuottamiseen, kuvaamiseen ja videointiin sekä kuvankäsittelyyn tai visualisointeihin ammattilaiset mukaan kulloiseenkin projektiin.